Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Samspillet Elveperlemusling og anadrom laksefiskTore Skogen25 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF-Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 5002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Grongbekken (139-75-R)Namsos Kommune5 0002020Innvilget som omsøkt
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen2022Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE2022Avslått
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbedrende tiltak for edelkreps MyrdammenNes kommune (Vannområde Øyeren)2022Avslått
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Poster per side541 - 570 of 1191 items