Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Tiltaksplan for Unnebergbekken MARKER KOMMUNE2022Avslått
Ekspropriasjon av myrområder for restaureringMARKER KOMMUNE2022Avslått
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Prosjektering av tiltak for fiskeoppgang HyttfossSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2022Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Tiltaksanalyse av BjerkreimsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE2022Avslått
Miljøtilstand i anadrome bekker i Heim og SurnadalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Sideløp Jølstra ved StorehågenKarl Oddvar Vie2022Avslått
Utarbeide veiledning om skog og vannmiljø.INNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE2022Avslått
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Forbedring av vannkvalitet i Kalvgardsbekken. VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Prøvetaking i prioriterte vannforekomster Vefsn VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ørret og røye i BarduelvaBARDU GRUNNEIERLAG SA2022Avslått
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Styrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENING2021Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2021Avslått
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Poster per side121 - 150 of 1192 items