Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER114 5002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Restaurering av gyteområder for sjøørret og laks Vindafjord Jakt Og Fiskelag126 9882020Innvilget som omsøkt
Gjenå pning åv Djupsundbekken i SåndefjordTønsberg Kommune130 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Heilskapleg tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag140 0002016Innvilget som omsøkt
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 1185 items