Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Tiltak i små avløpsanlegg i Hordaland Voss- Osterfjorden vassområde1 200 0002017Delvis innvilget
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Poster per side781 - 807 of 807 items