Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Habitatforbedrende tiltak for storørret i UrulaSør-aurdal Kommune2020Avslått
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Tiltaksseminar for bekjempelse av KjempespringfrøMarker Kommune2020Avslått
Forbedre gyteforholdene for sjøørret Driva Elveierlag2020Avslått
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPorsgrunn Kommune2020Avslått
Storelva-Sandnesfjorden: effekt av økt avrenning pNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Overvåkning av Barbuelva og BiebekkenArendal Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNINGSPOTENSIAL – FJØRFE MELHUSMelhus Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Habitatkartlegging i 15 bekker for sjøørret Gjesdal Kommune2020Avslått
Restaureringstiltak i 8 sjøaurebekker, SandnesNorges Jeger Og Fiskerforbund Rogaland2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Revisjon av andelsberegning i GaulavassdragetSameiet Gaula Elveierlag2020Avslått
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
rullerende plan for restaurering av vassdragetVartdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Ryddeaksjon i AkslaBul Fremad2020Avslått
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Poster per side601 - 630 of 1548 items