Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet i TrondheimTrondheim kommune, Miljøenheten2018Avslått
Tiltak og tilrettelegging av Svarttjønna HoveSkaun kommuine2018Avslått
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Problemkartlegging av UstørjaVannområde Orkla2018Avslått
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Tømmestasjoner for båtseptik i OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Poster per side541 - 570 of 1375 items