Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 3Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Problemkartlegging av 4 innsjøer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for storørret i TromsaGudbrandsdal Sportsfiskeforening2016Avslått
Storaure i Vallaråi og DalaåiVannområde Midtre Telemark2016Avslått
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Tilskudd til kompetanse og informasjon innen spredVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2016Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Storevatnet, Florø Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Evaluering av Måsabekken renseparkUllensaker kommune2016Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Referansevann Øvre HeimdalsvatnUniversitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum2016Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Kantsonetiltak Rakkestad og EidsbergVannområde Glomma Sør2016Avslått
Tiltaksvurdering: Redusere mort i SteinsfjordenRingerike kommune2016Avslått
Overvåkning av vannkvaliteten i GjesåssjøenVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Generell drift av vannområde Glomma og Grensev. Vannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Poster per side421 - 450 of 985 items