Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen2022Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE2022Avslått
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE2022Avslått
Poster per side541 - 570 of 1191 items