Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Avløpsopprydning i spredt bebyggelseEnebakk kommune100 0002017Delvis innvilget
Tiltak i små avløpsanlegg i Hordaland Voss- Osterfjorden vassområde1 200 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
Genetisk undersøkelse av ørret i Pasvikvassdraget.Sør-Varanger kommune465 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Titak for å forbedre tilstanden i Balsnesvassdr.Ørland kommune610 0002017Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 985 items