Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Seminar om bekke- og elverestaureringVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune60 0002015Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Sammen mot pukkelaksen"Vadsø Kommune2020Ikke realitetsbehandlet
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK 2021Ikke behandlet
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 729 7902021Delvis innvilget
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 985 items