Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Poster per side241 - 270 of 985 items