Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Skuleprosjekt med vassmiljøVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Gassovermetning – konsekvenser for laks og bunndyrUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Strynevassdraget 2018INAQ AS2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Pilot- Kunstig intelligens og elvekartleggingNorsk institutt for naturforskning2018Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2018Avslått
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Poster per side211 - 240 of 985 items