Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
rullerende plan for restaurering av vassdragetVartdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Ryddeaksjon i AkslaBul Fremad2020Avslått
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Overvåking av gjødselforurensning i FiggaAnton Olaf Rikstad2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery As2020Avslått
VannrensefonteneGreen Power As2020Avslått
Utbetring av laksetrappa i Hoelsfossen i ValldalValldal Elveeigarlag2020Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Prosjekt Lille GlomvannMeløy Kommune2020Avslått
Miljøundersøking av Litlandsvatnet og gruveområde Osterøy Kommune2020Avslått
Habitatsforbedrende tiltak for sjøørretenElvene Rundt Trondheimsfjorden2020Avslått
Sokna ErosjonssikringSokndal Kommune2020Avslått
Skolebekken 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund Troms2020Avslått
Lundeåne - Utlegging av gytegrusEigersund Kommune2020Avslått
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Poster per side181 - 210 of 985 items