Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning PrestvannetPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Handlingsplan for vassdrag - LosbyvassdragetLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Vannkvalitetskrav til laks etter gytingNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2021Avslått
Utbedring av Sætrevatnet i SykkylvenDROTNINGHAUG SKOGSVEGAR BA2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Planseminar - Oppfølging MARKER KOMMUNE2021Avslått
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Plan for deponerte masser i HaldenMARKER KOMMUNE2021Avslått
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG2021Avslått
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Restaurering Øitjernsmyra DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Poster per side121 - 150 of 1192 items