Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Levert
Skogbrukets innvirkning på vannkvalitet MARKER KOMMUNE 2022Levert
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Levert
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Levert
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Levert
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Levert
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Levert
Poster per side1171 - 1190 of 1190 items