Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Dokumentasjon av kjemisk og økologisk tilstandBJØRNAFJORDEN KOMMUNE2022Avslått
tiltaksrettet kartlegging av storørret i AursundenNORCONSULT AS2022Avslått
Funndatabase for ferskvannsarter til ArtskartBIOLOG J.B. JORDAL AS2022Avslått
Planlegging av habitattiltak i ValestrandselvaOSTERØY KOMMUNE2022Avslått
Undersøkelse av tilstedeværelse av elvemusligKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ål i KragerøvassdragetKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Håndbok til kartlegging av bekker NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2022Avslått
Utvikling i økologisk tilstand - riving av demningROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2022Avslått
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE2022Avslått
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR ELSNESELVA ID 204-23-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Restaureringstiltak i vann Frøya kommuneFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE2022Avslått
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Tiltaksplan for Unnebergbekken MARKER KOMMUNE2022Avslått
Ekspropriasjon av myrområder for restaureringMARKER KOMMUNE2022Avslått
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Prosjektering av tiltak for fiskeoppgang HyttfossSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2022Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Poster per side91 - 120 of 1192 items