Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP87 5002022Delvis innvilget
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
Toksisitet av 6PPDQ på laksSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002022Delvis innvilget
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER840 0002022Delvis innvilget
Møllendal elveparkBERGEN KOMMUNE300 0002022Delvis innvilget
Utarbeiding av veileder - strakstiltak-elvemuslingBJØRNAFJORDEN KOMMUNE120 0002022Delvis innvilget
Vurdering av fysiske tiltak i TverrånaHÅ KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Restaurering av Norges første fangdamMARKER KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Iddefjordkonferansen MARKER KOMMUNE50 0002022Delvis innvilget
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 500 0002022Delvis innvilget
Tiltaksgjennomføring sjøørretprosjekt VindafjordVINDAFJORD KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 729 7902021Delvis innvilget
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Utredning: Organiseringsmodell for AlnaNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING350 0002021Delvis innvilget
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Restaureringstiltak i sjøørretbekker VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA300 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i NærøydalselviAURLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 1192 items