Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
VeidalselvaVåler kommune i Østfold2018Avslått
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet i TrondheimTrondheim kommune, Miljøenheten2018Avslått
Tiltak og tilrettelegging av Svarttjønna HoveSkaun kommuine2018Avslått
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Poster per side511 - 540 of 1375 items