Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Prosessendringer i minirenseanlegg- forprosjektVannområde Glomma Sør2017Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Overvåkningsprogram for VO Horten-LarvikVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2017Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Poster per side481 - 510 of 1192 items