Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Gassovermetning – konsekvenser for laks og bunndyrUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Strynevassdraget 2018INAQ AS2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Pilot- Kunstig intelligens og elvekartleggingNorsk institutt for naturforskning2018Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2018Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
Poster per side481 - 510 of 1375 items