Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Sette opp og kalibrere en hydrologisk modell NO-HYSINTEF Energi AS2016Avslått
Utvidet problemkartlegging i HallingdalVannområde Hallingdal/Valdres2016Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Vannforvaltning - kommunikasjonNaturvernforbundet2016Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
Tungmetaller i ferskvannsfiskVannområde Orkla2016Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Beredskap mot spredning av Gyrodactylus salaris i Vestfold fylkeskommune2016Avslått
Restaurering Dypingbekken Finnemarka Øvre EikerFlåret Borgar Pedersen2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Potensial for verdiskaping av sportsfiske Tokkeåi Maria Wraa2016Avslått
Storaure i Vallaråi og DalaåiVannområde Midtre Telemark2016Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Tilskudd til kompetanse og informasjon innen spredVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Storevatnet, Florø Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Poster per side391 - 420 of 985 items