Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2023NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2023Avslått
Tiltaksplan Ekkerbekken, Ormbostad, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Tiltaksplan for Gullsteinbekken Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Tiltaksplan Gjerdebekken Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Tiltaksplan for bekk i Fuglvågen, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Tiltaksplan Vågselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Forprosjekt - tiltak gruveforurensning Kvikne ORKLAND KOMMUNE2023Avslått
Habitatbruk til vederbuk og brasme i LågendeltaetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Restaurering og opprydning i øvre deler HobølelvaINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2023Avslått
Restauring av sjøaurehabitat Vågelva BergenBERGEN ELVEFORUM2023Avslått
Kartleggingsbehov sivklipperNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL2023Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Utbedring pga overvekst, Sætrevatnet i SykkylvenDROTNINGHAUG SKOGSVEGAR BA2023Avslått
Vannmiljø tiltak Reisavassdraget 2023NATURTJENESTER AS2023Avslått
Restaurering av Gausadeltaet STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Oppfølging av kjemisk tilstand i vannområdetBÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK2023Avslått
Restaurering av opprinnelig vannivå i VestsjøenANDERS NYHUUS2023Avslått
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2023Avslått
Helhetlig problemkartlegging i Hotranvassdraget.VERDAL KOMMUNE2023Avslått
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK2023Avslått
Tynning og fjerning av farlige trær groosebekkenSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2023Avslått
Habitattiltak BørsaelvaTORSTEIN ROGNES2023Avslått
Renseanlegg for vann fra sandfangmasserÅS KOMMUNE2023Avslått
Kantsoneprosjekt - treplantingBERGEN KOMMUNE2023Avslått
Lokal Overvannshåndtering ved Ås StadionÅS KOMMUNE2023Avslått
Karaktertrekk hos vill innsjørøye og oppdrettsrøyeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Mulighetsstudier for ØsternbekkenBÆRUM KOMMUNE2023Avslått
Restaurering (rewilding) av bekk Blodteigen UtsiraKAMILLA SKRINDE2023Avslått
Restaurering av Ørsjøen og Ørelva MARKER KOMMUNE2023Avslått
Tiltak og status elvemusling i LjøraKjell Sandaas2023Avslått
Poster per side1 - 30 of 1375 items