Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Storelva-Sandnesfjorden: effekt av økt avrenning pNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Overvåkning av Barbuelva og BiebekkenArendal Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNINGSPOTENSIAL – FJØRFE MELHUSMelhus Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Habitatkartlegging i 15 bekker for sjøørret Gjesdal Kommune2020Avslått
Restaureringstiltak i 8 sjøaurebekker, SandnesNorges Jeger Og Fiskerforbund Rogaland2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA til overvåking av invertebraterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina372 0002020Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Skauga -Trinn 2Indre Fosen Kommune345 7002020Innvilget som omsøkt
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Suksesskriterier og evaluering av bevilgede tiltakNorsk Institutt For Vannforskning400 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Revisjon av andelsberegning i GaulavassdragetSameiet Gaula Elveierlag2020Avslått
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Restaureringstiltak sjøaure i EspedalselvaNorges Jeger og fiskerforbund Rogaland113 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Poster per side151 - 180 of 806 items