Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i AulivaddragetVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Tromsa tiltaksplanGudbrandsdal Sportsfiskeforening205 0002017Innvilget som omsøkt
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Titak for å forbedre tilstanden i Balsnesvassdr.Ørland kommune610 0002017Delvis innvilget
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Pliktig organiseringSausvassdraget grunneierlag2017Avslått
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Gytebekk og strandsonetiltak i SavalenSavalen Fiskeforerning215 0002017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Sognefjorden - overvaking og kartleggingSogn og Fjordane fylkeskommune2017Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Poster per side1171 - 1200 of 1548 items