Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Alna og evaluering av bekkeåpningsprosjekt NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING400 0002022Delvis innvilget
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
"Vinterhagen" - Framsynt reinseanlegg del IAurland Kommune2020Avslått
"Prosjekt Hjertevann"Vadsø Kommune2020Avslått
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE2022Avslått
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING2022Avslått
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE2022Avslått
Poster per side1171 - 1192 of 1192 items