Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatkartlegging, tiltak, sjøørret Vannomr. VestBERGEN KOMMUNE450 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging, tiltak og restaurering...NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2024Levert
Habitatkartlegging sjøaure BømloVESTLAND FYLKESKOMMUNE 2024Levert
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA200 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i MauseidvassdraSULA JEGER OG FISKERFORENING 2024Levert
Habitatkartlegging og tiltaksplan for ØrstaelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS330 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for MånaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS321 6752023Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltak sjøaure SunnhordlandFITJAR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltak for sjøaure HardangerULVIK HERAD350 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og forslag til tiltak i sjøørreRådgivende Biologer As250 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og elfiske i Loneelva, OsterøyNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2024Levert
Habitatkartlegging i 15 bekker for sjøørret Gjesdal Kommune2020Avslått
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2024EIGERSUND KOMMUNE 2024Levert
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2023EIGERSUND KOMMUNE2023Avslått
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2022EIGERSUND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbetrande tiltak, FrafjordelvaSULDAL KOMMUNE40 0002023Delvis innvilget
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbetrande tiltak i ValheimsbekkenSULDAL KOMMUNE 2024Levert
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, EidaneSULDAL KOMMUNE65 0002023Delvis innvilget
Habitatforbedring sjøørret Tysvær kommune 2023TYSVÆR KOMMUNE200 0002023Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring Naustvikbekken 2022TYSVÆR KOMMUNE580 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
HabitatforbedringSTIFTELSEN FJORDAKADEMIET2023Avslått
Habitatforbedrende tiltak Vannteam ØstNES KOMMUNE 2024Levert
Habitatforbedrende tiltak Tysvær 2024TYSVÆR KOMMUNE 2024Levert
Habitatforbedrende tiltak Skjoldafjorden 2021TYSVÆR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i vannforekomstene Bærum Kommune Plan Miljø Og Kultur450 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side1171 - 1200 of 1548 items