Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltaksplan i Brynjebekken i HellelandsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE2023Avslått
Tiltaksplan og habitattiltak for Varåa og FossåaaNES KOMMUNE153 5002023Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan Vågselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Tiltaksplan, bedre vannføring i DroggavassdragetNES KOMMUNE2023Avslått
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø, vannområde Morsa.Vannområdeutvalget Morsa110 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksretta kartlegging av sjøaurevassdrag OrklaVannområde Orkla100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksretta kartlegging av sjøørretbekker i OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
tiltaksrettet kartlegging av storørret i AursundenNORCONSULT AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbesta. i GaulaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkningVestby kommune2015Avslått
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Tiltaksseminar for bekjempelse av KjempespringfrøMarker Kommune2020Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2023Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksvurdering: Redusere mort i SteinsfjordenRingerike kommune2016Avslått
Titak for å forbedre tilstanden i Balsnesvassdr.Ørland kommune610 0002017Delvis innvilget
To tiltak innen vannforvaltning i PURAÅS KOMMUNE2021Avslått
Toddumsbekken (140-23-R)Namsos Kommune2020Avslått
Toksisitet av 6PPDQ på laksSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002022Delvis innvilget
Treplanting langs jordbruksvassdragTØNSBERG KOMMUNE75 0002022Innvilget som omsøkt
Treplanting og miljøtiltak i HølenvassdragetVANNOMRÅDEUTVALGET MORSA370 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side1171 - 1200 of 1375 items