Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak sjøaure i EspedalselvaNorges Jeger og fiskerforbund Rogaland113 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Tokenesbekken pa NøtterøyTønsberg Kommune420 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak for fisk i RisaEidsvoll Skog Jeger- Og Fiskerforening221 0002020Innvilget som omsøkt
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i HellelandsvassdragetEigersund Og Helleland Elveeigarlag Sa70 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Fisketrapp i Rimstadelva - 5108-2-M. ProsjekteringSameiet Numedalslågen Forvaltningslag50 0002020Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF-Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 5002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs høsten 2020Universitetet I Sørøst-norge175 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av gyteområder for sjøørret og laks Vindafjord Jakt Og Fiskelag126 9882020Innvilget som omsøkt
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak for størretstammen i DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002018Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side1171 - 1200 of 1548 items