Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sukkevann, nytt utløp uten vandringshindreKRISTIANSAND KOMMUNE2022Avslått
SlevikbekkenFREDRIKSTAD KOMMUNE2022Avslått
Fjærmygg som verktøy i overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
Forprosjekt - Tiltaksplan HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksgjennomføring - sjøørretprosjekt HaugesundHAUGESUND KOMMUNE320 0002022Innvilget som omsøkt
Utbetring av vandringshinder i Nærvikelva, AskvollASKVOLL KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA2022Avslått
Laksetrapp i LyngstadelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Skogbrukets innvirkning på vannkvalitet MARKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbedring Naustvikbekken 2022TYSVÆR KOMMUNE580 0002022Innvilget som omsøkt
Planlegge biotopforbedrende tiltak i Ena-vassdragHØGSKOLEN I INNLANDET2022Avslått
Tiltak i Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE2022Avslått
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av renseanlegg ved SkumsjøenDNT GJØVIK OG OMEGN2022Avslått
Restaurering av økologiske funksj. i ØstensjøvannÅS KOMMUNE2022Avslått
Arbeidsplan for HålandselvaEIGERSUND KOMMUNE2022Avslått
Fiskepassasje Havraåi, Vinje kommune TOKKE KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksgjennomføring i sjøørretprosjektet i DalaneEIGERSUND KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Bygging av fangdammerSMØLA KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE191 5002022Delvis innvilget
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE2022Avslått
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL266 7502022Innvilget som omsøkt
Sediment- og biotaundersøkelse i MeitjennSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 1192 items