Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Demonstrasjonsanlegg rens av spylevannNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2022Avslått
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Dokumentasjon av kjemisk og økologisk tilstandBJØRNAFJORDEN KOMMUNE2022Avslått
Dokumentering av restaurering StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 1192 items