Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Etablere fiskeomløp til HonsjøenBJERKE ALMENNING185 4002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 985 items