Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Prøvefiske i vannområde Indre Oslofjord VestVannområde Indre Oslofjord Vest230 0002016Innvilget som omsøkt
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Stikkrenne i BlakstadvassdragetFrøya kommune200 0002016Innvilget som omsøkt
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Spredning av utslipp til fjorderUni Research Computing500 0002016Delvis innvilget
Heilskapleg tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag140 0002016Innvilget som omsøkt
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 985 items