Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Undersøkelser i Apeltunvassdraget - spredt avløpBergen kommune, Bymiljøetaten2016Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Vasskjelder i Voss, undersøking, plan og tiltakVoss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Hva betyr kalsiumfattig vann for framtida kalking?Norsk instiutt for vannforskning (NIVA)2016Avslått
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 1192 items