Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Mulighetsstudier for ØsternbekkenBÆRUM KOMMUNE2023Avslått
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER450 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER2022Avslått
Oppfølging av kjemisk tilstand i vannområdetBÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK2023Avslått
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK2023Avslått
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Habitatforbedrende tiltak i vannforekomstene Bærum Kommune Plan Miljø Og Kultur450 0002020Innvilget som omsøkt
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Habitat bedring gyte og oppvekst anadrom fiskBØ JEGER- OG FISKERFORENING2022Avslått
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING175 4182022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av BlomvågvassdragetDALE SAMEIGEFORENING203 3002023Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 1375 items