Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 3Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
Avløpsopprydning i spredt bebyggelseEnebakk kommune100 0002017Delvis innvilget
Vassdragsovervåking i 2015Etnedal kommune2016Avslått
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Redusere næringssaltbelastninga til StoravatnetFitjar Kommune60 0002020Innvilget som omsøkt
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Videre kartlegging av ørretvassdrag i FlekkefjordFlekkefjord Kommune2020Avslått
Restaurering Dypingbekken Finnemarka Øvre EikerFlåret Borgar Pedersen2016Avslått
Re-etablering av nedsiltede gyteområder sjøørreForeningen Levende Bekker32 0002020Innvilget som omsøkt
styrking av sjøørret som del av VannforskriftarbeiForeningen Levende Bekker77 0002020Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF-Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 5002020Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 807 items