Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Tiltak i Salangsvassdraget-Forbedring av kunnskapNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Trofisk kartlegging av innsjøerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Overvåking Kristiansandsfjorden 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSiljan Kommune2020Avslått
Ungfiskundersøkelser i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
MusbekkenTilde Fagerstrand Heia2020Avslått
Tunnsjøbekken (307-74-R)Namsos Kommune2020Avslått
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Stormyra (ingen ID)Namsos Kommune2020Avslått
Poster per side91 - 120 of 986 items