Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
"Prosjekt Hjertevann"Vadsø Kommune2020Avslått
Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord.Indre Fosen Kommune112 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for VigdaMalvik Kommune2020Avslått
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Senda- produksjon av laks og aureLærdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Restaurering sjøørretbekk SandvikaKragerø Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 2Hå Kommune400 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i LysakerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Redusere næringssaltbelastninga til StoravatnetFitjar Kommune60 0002020Innvilget som omsøkt
Smarbeid - skogbruksnæringa og vannforvaltningenInnlandet Fylkeskommune2020Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Potensiale for flomreduksjon i BjørkelangenMarker Kommune225 0002020Innvilget som omsøkt
Produktive bekkekanter Marker Kommune2020Avslått
Tiltak i Vik-elvaSømna Kommune2020Avslått
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
Gjenå pning åv Djupsundbekken i SåndefjordTønsberg Kommune130 0002020Innvilget som omsøkt
Ungfiskkartlegging i to lakse-/sjøørretelverMalvik Kommune2020Avslått
Poster per side91 - 120 of 806 items