Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i AulivaddragetVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Tromsa tiltaksplanGudbrandsdal Sportsfiskeforening205 0002017Innvilget som omsøkt
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side1051 - 1080 of 1192 items