Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Vannområde Glomma sør- Milljøråd i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002016Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i vannområde Indre Oslofjord VestVannområde Indre Oslofjord Vest230 0002016Innvilget som omsøkt
Poster per side961 - 990 of 1192 items