Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
"Vinterhagen" - Framsynt reinseanlegg del IAurland Kommune2020Avslått
"Prosjekt Hjertevann"Vadsø Kommune2020Avslått
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Poster per side961 - 985 of 985 items