Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fysiske tiltak i Dalabekken, nedre delHÅ KOMMUNE500 0002021Innvilget som omsøkt
Funndatabase for ferskvannsarter til ArtskartBIOLOG J.B. JORDAL AS2022Avslått
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
FoU aktivitet - desentrale avløpsløsningerVannområdeutvalget Morsa600 0002018Delvis innvilget
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPorsgrunn Kommune2020Avslått
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Forurensing fra bildekk til laksevassdragVETERINÆRINSTITUTTET375 0002021Innvilget som omsøkt
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE69 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side961 - 990 of 1192 items