Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 2021Ikke behandlet
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK 2021Ikke behandlet
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Terrengkalking - Flåt GruveområdeEVJE OG HORNNES KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2021Ikke behandlet
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2021Ikke behandlet
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Poster per side961 - 985 of 985 items