Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Private avløpsanleggVik kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Barke- og fiberslamdeponier ved VenneslafjordenVennesla kommune400 0002017Innvilget som omsøkt
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Poster per side931 - 960 of 1192 items