Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Vannmiljøplan KvislaMandal kommune160 0002017Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannområde Glomma sør- Milljøråd i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Vannområde Glomma sør-Miljørådgivning i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002016Innvilget som omsøkt
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
VannrensefonteneGreen Power As2020Avslått
Vannøkologiske undersøkelser for elvemuslingVannområde Orkla100 0002016Innvilget som omsøkt
Vassdragsovervåking i 2015Etnedal kommune2016Avslått
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Vasskjelder i Voss, undersøking, plan og tiltakVoss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 245 0002021Innvilget som omsøkt
VeidalselvaVåler kommune i Østfold2018Avslått
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Poster per side931 - 960 of 986 items