Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs høsten 2020Universitetet I Sørøst-norge175 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2022UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 2022Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til drift av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa2020Avslått
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Søppelrydding i og langs bekker/elver Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Søya - restaureringstiltak 2021SENKINGSLAGET SØYA SA 2022Ikke behandlet
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Terrengkalking - Flåt GruveområdeEVJE OG HORNNES KOMMUNE2021Avslått
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Tilførsel av gytegrus i vassdragIndre Fosen Kommune2020Avslått
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Poster per side931 - 960 of 1192 items