Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa2020Avslått
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA 2022Ikke behandlet
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak i Vik-elvaSømna Kommune2020Avslått
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Tiltaksplan elvemusling Søndre Fosen vannområdeSøndre Fosen vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Poster per side931 - 960 of 1188 items