Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkningVestby kommune2015Avslått
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Kvantifisering av forurensnings bidrag fra to nedlØkonomi og utviklingsenheten2015Avslått
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Poster per side901 - 930 of 985 items