Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Tiltak for nedvandrende smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning200 0002017Innvilget som omsøkt
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Overvåkningsprogram for VO Horten-LarvikVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2017Avslått
Prosessendringer i minirenseanlegg- forprosjektVannområde Glomma Sør2017Avslått
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Poster per side901 - 930 of 1192 items