Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Utbetring av laksetrappa i Hoelsfossen i ValldalValldal Elveeigarlag2020Avslått
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Utlegging av gytegrus i Grovla/NordelvaOsen Kommune2020Avslått
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Utrede høy autrofiering NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Utredning av forurensning i overvannLørenskog kommune, Kommunalteknikk2016Avslått
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSILJAN KOMMUNE550 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSiljan Kommune2020Avslått
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning: Organiseringsmodell for AlnaNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING350 0002021Delvis innvilget
Utvidet problemkartlegging i HallingdalVannområde Hallingdal/Valdres2016Avslått
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Vannforvaltning - kommunikasjonNaturvernforbundet2016Avslått
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitetskrav til laks etter gytingNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2021Avslått
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Poster per side901 - 930 of 985 items