Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Poster per side901 - 930 of 986 items