Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av Skauga trinn 2 - del 2SKAUGA ELVEIERFORENING446 6672021Innvilget som omsøkt
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Treplanting og miljøtiltak i HølenvassdragetVANNOMRÅDEUTVALGET MORSA370 0002021Innvilget som omsøkt
Smemobekken - bekkeåpningMERÅKER KOMMUNE60 0002021Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Handlingsplan for vassdrag - LosbyvassdragetLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Vannkvalitetskrav til laks etter gytingNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2021Avslått
Utbedring av Sætrevatnet i SykkylvenDROTNINGHAUG SKOGSVEGAR BA2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Renseparker på Jæren NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI578 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Skjoldafjorden 2021TYSVÆR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Forurensing fra bildekk til laksevassdragVETERINÆRINSTITUTTET375 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i NærøydalselviAURLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Etablering av fiskepassasje til Store VikkaBJERKE ALMENNING295 4002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til HonsjøenBJERKE ALMENNING185 4002021Innvilget som omsøkt
Planseminar - Oppfølging MARKER KOMMUNE2021Avslått
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE265 0002021Innvilget som omsøkt
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Plan for deponerte masser i HaldenMARKER KOMMUNE2021Avslått
Poster per side901 - 930 of 1191 items