Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Restaurering Øitjernsmyra DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Biotopfobedrende tiltak i DirdalselvaDIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING SA246 8732021Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Habitatforbedrende tiltak i vannforekomstene Bærum Kommune Plan Miljø Og Kultur450 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Poster per side901 - 930 of 985 items