Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Evaluering av Måsabekken renseparkUllensaker kommune2016Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Referansevann Øvre HeimdalsvatnUniversitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum2016Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Kantsonetiltak Rakkestad og EidsbergVannområde Glomma Sør2016Avslått
Tiltaksvurdering: Redusere mort i SteinsfjordenRingerike kommune2016Avslått
Overvåkning av vannkvaliteten i GjesåssjøenVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Generell drift av vannområde Glomma og Grensev. Vannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
Lage dam for amfibier i kulturlandskapVidar Voie2016Avslått
Problemkartlegging bekk nedstrøms KleppevatnetAskøy kommune2016Avslått
Vassdragsovervåking i 2015Etnedal kommune2016Avslått
Rydding/oppsamling av gammelt gjerdemateriell Siidaandelsleder i reindrift2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Poster per side901 - 930 of 985 items