Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING175 4182022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til HonsjøenBJERKE ALMENNING185 4002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA190 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE191 5002022Delvis innvilget
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområNES KOMMUNE197 0002021Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA200 0002022Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt gjenåpning av Skådehei Klepp kommuneKLEPP KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
RESTAURERINGSTILTAK FOR KITDALSELVA ID 204-18-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN200 0002022Innvilget som omsøkt
Vurdering av fysiske tiltak i TverrånaHÅ KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Tiltaksgjennomføring sjøørretprosjekt VindafjordVINDAFJORD KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2022EIGERSUND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for SokndalselvaEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Litlåna i HellelandsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side901 - 930 of 1192 items