Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av vannkvalitet i FagerstrandbekkeneNesodden kommune2017Avslått
Tiltaksovervåkning i Finnøy og Rennesøy Rennesøy kommune2017Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Hobølelva på langs Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA110 0002017Delvis innvilget
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Vannmiljøplan KvislaMandal kommune160 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Tungmetaller i ferskvannsfisk Vannområde Orkla60 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 1190 items