Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Effekter av elveavrenning på vannkvalitet i kystenNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
EcoGovNofima As2020Avslått
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Poster per side871 - 900 of 985 items