Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøforbedrende tiltak i SkogsfjordenNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Rossfjordvassdraget 2020Naturtjenester I Nord As2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN2022Avslått
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA til overvåking av invertebraterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina372 0002020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM2022Avslått
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningSABIMA 2024Levert
Medvirkning i gjennomføringen av vanndirektivetSABIMA1 000 0002023Delvis innvilget
MarkedsmateriellPORSANGER KOMMUNE 2024Levert
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Poster per side871 - 900 of 1548 items