Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Undersøkelse av mikroplast i AulivaddragetVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mulige forsuringseffekterHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Undersøkelser i Apeltunvassdraget - spredt avløpBergen kommune, Bymiljøetaten2016Avslått
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
undervisning i vidaregåande skular om marin forsøpVestland Fylkeskommune2020Avslått
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Ungfiskkartlegging i to lakse-/sjøørretelverMalvik Kommune2020Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa2020Avslått
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for storørret i TromsaGudbrandsdal Sportsfiskeforening2016Avslått
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Utbedre elveløp DragelvaHITRA KOMMUNE560 0002021Innvilget som omsøkt
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Utbedring av anadrome vassdrag på HitraNatur Og Samfunn As500 0002020Delvis innvilget
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Utbedring av kulp i Langfossen i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås70 0002021Innvilget som omsøkt
Utbedring av Sætrevatnet i SykkylvenDROTNINGHAUG SKOGSVEGAR BA2021Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Poster per side871 - 900 of 986 items